Belgelerimiz

 

Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Sicili, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP), TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İşyeri Açma Ruhsatı ve İşletme Belgesi gibi önemli belgelere sahiptir.

Önderler Yemek Hizmetleri yıl içerisinde Ulusal ve Uluslararası Belgelendirme Kuruluşları; TSE, MEYER, TÜV, JCI (Joint Commission International), Belediye ve Bakanlıklar; Tarım Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Ayrıca Hastane Yönetimi tarafından yerinde ziyaretler yapılarak denetlenmektedir. Yılda iki kez düzenli olarak iç denetimlerle kalite sistemini gözden geçirmekte, her ay Gıda Mühendisi kontrolünde, üretimden alınan yemek numunelerini Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne götürerek mikrobiyolojik analiz yaptırması ile de otokontrolü sağlayan bir kuruluştur.